Gustav Bäck

Gustav har jobbat som tränare sedan 2000. Han började sin tränarbana på Daniel Bäck Golf Academy. 2006 köpte han och Daniel Årsta Golf där Gustav numera är baserad. Idag jobbar han under varumärket Easy Golf- gör det svåra enkelt

Kontakta Gustav

Gustav har en gedigen golfbakgrund och är mycket uppskattad av sina elever för hans lugna och metodiska arbetssätt. Han har en väldigt prestigelös och ödmjuk inställning till sina elever. Tar man en lektion av honom kan man vara säker på att få full uppmärksamhet och engagemang. Många golfare har en lång och komplicerad ”checklista” på vad de tänker på innan ett slag ska utföras. Tack vare sin erfarenhet och de frågor som Gustav ställer under en lektion dissekeras ”checklistan” till ett minimum och elevernas syn på golf efter en lektion är att det är betydligt enklare och lättare att förstå vad som är viktigt i just deras sving

Under de år som Gustav varit tränare har han förfinat sin instruktionsteknik genom att ge eleven ett minimalt antal förändringar och tydliga instruktioner hur de ska genomföras och ge varje elev en ”hemläxa” som redovisas till nästa lektionstillfälle. Eller som Gustav själv väljer att uttrycka det ” Det viktigaste under en lektion med mig är att eleven FÖRSTÅR vad jag vill lära ut och jag är MYCKET tydlig med att om inte eleven vet HUR eller VARFÖR en förändring ska utföras hjälper det vare sig eleven eller mig som tränare”.